Kako komentarisati?

Novi JuveBalkan.com portal sa sobom donosi noviji i sofisticiraniji način komentarisanja na portalu.

JuveBalkan.com portal je izvršio integraciju sistema komentarisanja Disqus, te će se svi komentari u budućnosti na portalu odvijati preko spomenutog sistema.

Postoje 4 načina da biste kreirali nalog i komentarisali objave na JuveBalkan.com portalu i to sljedeći:

 

1. Kreiranje Disqus naloga

Da biste kreirali Disqus nalog, otvorite neku novost na portalu, i kod polja za komentare postoji opcija Disqus. Kliknete na to, te ce vas automatski odvesti do forme za registraciju. Ispunite formu, logujete se i spremni ste za komentarisanje.

 

2. Povezivanje Facebook naloga

Da biste povezali Facebook nalog sa JuveBalkan.com portalom i tako ostavljali komentare, potrebno je da otvorite neku novost na portalu, i kod polja za komentare, sa desne strane se nalazi opcija Prijava. Klikom na tu opciju, dobijate više opcija, izaberete Facebook, spojite vaš Facebook nalog sa sistemom za komentarisanje i spremni ste!

 

3. Povezivanje Twitter naloga

Da biste povezali Twitter nalog sa JuveBalkan.com portalom i tako ostavljali komentare, potrebno je da otvorite neku novost na portalu, i kod polja za komentare, sa desne strane se nalazi opcija Prijava. Klikom na tu opciju, dobijate više opcija, izaberete Twitter, spojite vaš Twitter nalog sa sistemom za komentarisanje i spremni ste!

 

4. Povezivanje Google (Google+, Gmail, Youtube) naloga

Da biste povezali Google nalog sa JuveBalkan.com portalom i tako ostavljali komentare, potrebno je da otvorite neku novost na portalu, i kod polja za komentare, sa desne strane se nalazi opcija Prijava. Klikom na tu opciju, dobijate više opcija, izaberete Twitter, spojite vaš Google nalog sa sistemom za komentarisanje i spremni ste!

 

Ukoliko imate nekih poteškoća prilikom kreiranja ili spajanja naloga na JuveBalkan.com portalu, obratite se putem naše Kontakt forme ili direktno putem emaila juvebalkan@gmail.com