Banovan sam, šta da radim?

Ukoliko ste dobili zabranu komentarisanja objava na JuveBalkan.com portalu, vjerovatno ste prekršili Pravila JuveBalkan.com zajednice, te vam je shodno Pravilima izrečena zabrana komentarisanja objava.

Ako želite dodatno objašnjenje razloga zabrane komentarisanja vašeg naloga, pošaljite upit putem naše kontakt forme ili se obratite direkno na email juvebalkan@gmail.com

Molimo da u budućnosti obratite pažnju na sadržaj vaših komentara te da isti uskladite sa Pravilima JuveBalkan.com zajednice.